понедељак, 09. август 2010.

Словојед

Slovojed

Словојед

Има једно ств рење гл дно
које једе слова. Ств рно?
Стварно.

Највише в ли да чита песме
и да једе речи  б сне.
Специј литет му је сугласник Це,
а воли и самогл снике све.

Ако овој п сми фали слово или ред,
за то н сам ја крив - крив је словојед!