понедељак, 25. март 2013.

Песма храбрости

Песму храбрости посвећујем Вељку Вукићевићу

Песму ти пишем речима храбрости,
речима доброте, речима младости.

У њој је река, и шума, и њива,
и један ђак који снива.

А сан постоји,
снева и не хаје,
јер добро на свету само остаје.

Остају храбра велика дела,
школа и млaдост – радост цела!

Остаје песма и у њој сан,
и сунце златно да обасја дан!


субота, 02. март 2013.

Сунце пољупце шаље!


Drvo

Сунце пољупце шаље!


Погледај како свет цвета,
како од крошњи бели планета,
послушај песму певају славуји
као поточић весело бруји!

А, песма тече од потока даље,
и у песми сунце пољупце шаље!