понедељак, 25. март 2013.

Песма храбрости

Песму храбрости посвећујем Вељку Вукићевићу

Песму ти пишем речима храбрости,
речима доброте, речима младости.

У њој је река, и шума, и њива,
и један ђак који снива.

А сан постоји,
снева и не хаје,
јер добро на свету само остаје.

Остају храбра велика дела,
школа и млaдост – радост цела!

Остаје песма и у њој сан,
и сунце златно да обасја дан!