уторак, 26. јануар 2016.

Да ли срећа звезде зависи од енергије коју поседује?

Да ли срећа звезде зависи од енергије коју поседује?


Милораду Бојићу, најбољем професору света

Ако тело одаје енергију у облику зрачења,
маса се умањује E/c2 или се мења

У један сан који траје вечно 
Где сунце по дуги пева срећно

Где звездице сијају од радости младе
И једино важно за љубав раде

Јер у природи и најмања звездица снева,
и јавља Закон свему што пева:

Када тело одаје енергију у облику среће,
маса се умањује у нешто веће!