петак, 01. април 2011.

Чета ђака пасуљака

Tramvaj

Чета ђака пасуљака


Трамвај на асфалту направио жуљ,
у трамвају чета ђака - муниција пасуљ,
за сваког пролазника по једно зрно,
што, признаћете, и није пуно!

Погодили су баку са гитаром
и једног деку у сакоу старом,
али, на крају, нико није љут био,
јер свако се данас опасуљио,
опасуљио сам се и ја - признајем,
па за ружне ствари више не хајем!