среда, 22. септембар 2010.

Ко би то реко?

Puž

Ко би то реко?

Појурио сам у парк и прашину сам дигао,
на пола пута сам пужа престигао!
Онда сам стао и у парку се играо,
а пуж ме је, на крају, престигао!

Ко би то реко за пужа што гмиже?
Мали је, спор је, прашину не диже, 
а сваког стиже и престиже!