понедељак, 23. август 2010.

Пуј пике не важи!

Puj pike ne važi

Пуј пике не важи!


Обећао сам мами да ћу бити одличан
и да нећу бити дволичан.
Пуј пике не важи!

Обећао сам да нећу лагати
и да ћу се с братом лепо слагати.
Пуј пике не важи!

Обећала је мама награду и одликовање
ако испуним обећање.
Пуј пике не важи!