понедељак, 02. август 2010.

Петао

Petao

Петао


Петао, што свако јутро кукуриче,
виде да нико на њега не урличе,
па помисли шта се то кога тиче
и одлучи да свако друго јутро кукуриче.

Петао, што свако друго јутро кукуриче,
виде да нико на њега не урличе,
па помисли шта се то кога тиче
и одлучи да свако треће јутро кукуриче.

Петао, што свако треће јутро кукуриче,
виде да нико на њега не урличе,
па помисли шта се то кога тиче
и одлучи да више не кукуриче.

Приметише људи да петао не кукуриче
и рекоше: Доста више ове приче!
Идемо у радњу и за дукат 
купујемо један дигитални сат.  

Тако је и било знај,
и можемо рећи да је овде песми крај.

Ако те занима шта је са петлом,
он можда шета по пољу
и ужива уз неку коку бољу,
а можда је завршио у супи, уз неки зачин,
ипак остављам да песму о петлу
завршиш на свој начин!