петак, 19. март 2010.

Ти и Ви

Ti i Vi

Ти и Ви


Ти је сељаче Ера
што седи у хладу,
а Ви је господин Пера
што живи у граду.

Сељаче Ти се дружи
с децом малом,
а господин Ви служи
директору правом.

Због тога сељаче Ти,
што носи опанке,
не воли господина Ви
што иде на састанке.