уторак, 24. новембар 2009.

Једна жеља

Dečak

Једна жеља


Реци своју жељу сине,
не дај тати да се брине.

Да ли желиш сво богатство
или можда неко царство?

Моја жеља није царство
нити сво богатство.

Можда желиш моје знање
или велико имање?

Моја жеља није знање
нити велико имање.

Жеља твоја тату брине,
реци своју жељу сине.

Једну жељу имам сад,
желим бити вечно млад!