среда, 25. новембар 2009.

Чему служи новац?

Novac

Чему служи новац?


Да се купи, да се прода,
да се негде мало дода.
Да се згужва, да се смота,
да се стави испод плота.
Да се чува, да се крије,
да се рујно вино пије.
Син јединац да се жени,
ал највише служи мени!